Zaštita privatnosti podataka

Ukoliko popunite kontakt formular, podaci koje ste uneli će biti korišćeni da Vam pružimo traženu pomoć i damo odgovor na postavljeno pitanje. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika sajta. Podaci mogu biti korišćeni za informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u ciju pružanja kvalitetne usluge. Korisnicima dajemo mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Zodax-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Sajt www.zodax.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Objave i izmene

Zodax zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku. Ukoliko Zodax izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na web sajtu www.zodax.rs. Korisnici su u obavezi da redovno pregledaju ovu politiku kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti Zodax-a. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.