...
loader image

Proizvodi

Teledyne FLIR

Primena termovizije je široka, pa je Teledyne FLIR specijalno dizajnirao i prilagodio termalne kamere za svaki segment posebno. Tako je termovizija našla svoju primenu u oblasti: bezbednost, automatizacija i kontrola proizvodnih procesa, borba sa vatrom, lov, spašavanje ljudi, inteligentni transportni sistemi i pametni gradovi, inspekcije električnih instalacija i energetska efikasnosti, detekcija curenja gasova, detekcija povišene telesne temperature, naučna istraživanja itd.

NOVO – Mine Media – TV i Video oprema

MiNE Media

Kompanija MiNEMedia prepoznata je kao vodeća u oblasti proizvodnje video striming uređaja. MiNEMedia obezbediće Vam najkvalitetnji video striming putem klauda, Wi-Fi, 3G/4G/5G mreže i eterneta. Suština uređaja je da obezbedi što kvalitetni, brži i sigurniji striming kako bi prenos bio na najvišem nivou.

Novosti | Akcije

MiNE Media Q8

4G/5G Live BONDING ENCODER

MiNE Media R8

4G Bonding VIDEO SWITCHER

MiNE Media Q9

5G Live BONDING ENCODER

MiNE Media M4

4G BOUNDING ROUTER

ServersCheck

Servers Check vodeća svetska firma u proizvodnji sistema za zaštitu servera, servernih sala, baznih stanica itd. Široku primenu svojih proizvod obezbeđuje kvalitetom i garantovanim uspehom. Budite upućeni u savremene tehnologije, ali pre svega na bezbedan i siguran način.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.