...
loader image

Teledyne FLIR

FLIR je globalni lider u dizajnu, proizvodnji, prodaji i distribuciji termalnih kamera. U 2021. je preuzet od strane Teledyne Technologies od kada je i preimenovan u Teledyne FLIR. Posluje na lokacijama širom sveta i zapošljava preko 3.000 radnika.

Primena termovizije je široka, pa je Teledyne FLIR specijalno dizajnirao i prilagodio termalne kamere za svaki segment posebno. Tako je termovizija našla svoju primenu u oblasti: bezbednosti, automatizaciji i kontroli proizvodnih procesa, borbi sa vatrom, lovu, spašavanju ljudi, inteligentnim transportnim sistemima i pametnim gradovima, inspekciji električnih instalacija i energetske efikasnosti, detekciji curenja gasova, detekciji povišene telesne temperature, naučnim istraživanjima itd.

Zodax kao dugogodišnji regionalni partner Teledyne FLIR-a je tu da Vam da stručne savete, odgovori na pitanja, pronađe optmalno rešenje za problem koji imate, izvrši prezentaciju i demonstraciju rešenja za koja ste zainteresovani, pomogne u realizaciji projekta i pruži postprodajnu podršku u vidu održavanja sistema kao i servisiranja i kalibracije opreme kada je to potrebno.

Proizvodi >

Opširnije na flir.eu >

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.