Detekcija EST/EBT

Automatska bezkontaktna detekcija povišene telesne temperature

Automatizacija

Daljinski monitoring, alarmiranje i analiza tehnoloških procesa, instalacija, akumuliranja temperature, kvaliteta proizvoda…

Vatrogasna oprema

Nezamenljiva alatka za vatrogasce – pomaže u orijentaciji, borbi sa vatrom, spašavanju života i imovine

Ručne bezbednosne kamere

Sofisticirane ručne termalne kamere namenjene vojsci, policiji, specijalnim jedinicama i službama obezbeđenja

Ručne lovačke kamere

Lovočuvari, lovci i gorske službe spašavanja koriste ove kamere za olakšavajuću detekciju ljudi i životinja u svim vremenskim uslovima

ITS

Pouzdana detekcija vozila, biciklista i pešaka 24/7/365 u svim uslovima, brojanje, monitoring i pametno upravljanje saobraćajem

Bezbednost i zaštita

Budite bezbedni 24/7/365 u svim uslovima – dan, noć, magla, kiša, sneg, sunce

Ručne industrijske termalne kamere

Inspekcija elektro instalacija, toplovoda, energetske efikasnosti, tehnoloških procesa ručnim termalnim kamerama

Usluge servisiranja