...
loader image

Sajamsko – kongresne usluge

Usluga stručne obuke izlagača u pripremi i organizaciji sajamskog nastupa

Usluga posredovanja u realizaciji privremnog izvoza eksponata

Usluga posredovanja u izradi profesionalnog štanda

Usluga organizacije B2B i B2C sastanaka

Usluga organizacije putovanja, avio prevoza, putnog-zdravstvenog osiguranja

Usluga postsajamskih aktivnosti

Usluga stručne pomoći i organizacija sastanaka stručnim posetiocima

Usluga organizacija pres konferencija i poseta sajmovima za novinare

 

Usluga procene rizika

Usluga u oblasti automatizacije tehnoloških procesa korišćenjem stacionarnih sistema bezkontaktnog merenja temperature

Usluga procene rizika, projektovanja, integracije, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite

Usluga integracije ITS-a

Usluga integracije ITS sistema korišćenjem AI tehnologije u kontroli pametnih raskrsnica, olakšavanje i rasterećenje saobraćaja

 

Usluga integracije ITS sistema za povećanje bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama

 

Usluga protivpožarne zaštite

Usluga pomoći prilikom požara korišćenjem pametnih kamera Teledyne FLIR K serije

 

 

Usluga zaštite i prevencije od samozapaljenja deponija uglja, reciklažnih mesta i drugih potencijalno opasnih lokacija


 

Usluga obuke i servisiranja

Obuka za rad sa proizvodima iz naše ponude

 

Servisiranje proizvoda u garantnom i vangarantnom roku

 

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.