Usluge

Sajamske usluge

 

Organizacija sajmova

Marketing i konsalting

Organizacija B2B i B2C sastanaka

Organizacija poslovnih putovanja

Usluge tehničke zaštite

 

Distribucija i konsalting

Procena rizika

Integracija

Servisiranje i održavanje sistema